Забравена парола

Условия за пазаруване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "RADISS FASHION”   Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „РАДИС ФЕШЪН” ЕООД, наричано по-долу RADISS FASHION, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.radissfashion.com (наричани по-долу Потребители), от друга.   „РАДИС ФЕШЪН” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205030946, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград , имейл адрес: radissfashion@mail.bg    „РАДИС ФЕШЪН” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни.                                                                                                Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.radissfashion.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.radissfashion.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.   Настоящият документ съдържа информация за дейността на „RADISS FASHION” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "РАДИС ФЕШЪН” ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.   Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „RADISS FASHION”. Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите "Общи условия" да закупува предлаганите в електронен магазин www.radissfashion.com стоки. Чл.2. Доставчикът публикува на www.radissfashion.com описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация; продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка; информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора; правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по "Закона за защита на потребителите"; периода, за който направеното предложение и цена остават в сила; минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги; всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя. Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.radissfashion.com стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес: www.radissfashion.com При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма. Чл.4. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.radissfashion.com Чл.4.1. С акта на регистрацията си Потребителят дава съгласие да получава рекламния Бюлетин на онлайн магазин www.radissfashion.com В случай, че Потребителят не желае да получава рекламния Бюлетин, трябва изрично да информира Доставчика, като изпрати молбата си на електронна поща radissfashion@mail.bg Чл.5. Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон "ВХОД". Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Купувам”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката и начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “Към касата”, обозначен непосредствено под виртуалните бутони за количеството на стоката и начина на плащането и. При извършена заявка електронният магазин www.radissfashion.com уведомява Потребителя за извършената заявка на посочения при регистрацията email адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител на електронен магазин www.radissfashion.com и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока. Чл.6. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Чл.7. Цената по Чл. 6 и разходите за доставката могат да бъдат платени само с наложен платеж като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока и куриерските услуги невключени в тази цена, свързани с нейната доставка. Чл.8. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин RADISS FASHION и Потребителя. Чл.9. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. Чл.10. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения. Чл.11. Доставчикът има право: - да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил; - да изпраща до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал; - да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-отдолу на всяка страница на този сайт.
Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

 

  • помогнем при попълване на поръчка;

  • информираме отностно продукти или услуги;

  • да предоставим услуги и поддръжка;

  • известим за нови услуги или други ползи;

  • предоставим персонализирани промоционални оферти;

  • изберем съдържание което да Ви бъде показано;

 

Фирмата е регистрирана в "Комисия за защита на личните данни" Идент. номер: 437111

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "RADISS FASHION”  

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „РАДИС ФЕШЪН” ЕООД, наричано по-долу RADISS FASHION, от
една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.radissfashion.com (наричани по-
долу Потребители), от друга.  

 

„РАДИС ФЕШЪН” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205030946, със
седалище и адрес на управление: гр. Благоевград , имейл адрес: radissfashion@mail.bg   

 

„РАДИС ФЕШЪН” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на
лични данни.                                                                                               

 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги,
предлагани от сайта www.radissfashion.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.radissfashion.com
всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.  

 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „RADISS FASHION” и общите условия за ползване на услугите,
предоставяни от "РАДИС ФЕШЪН” ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.
 

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и
„RADISS FASHION”.

 

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите "Общи условия" да
закупува предлаганите в електронен магазин www.radissfashion.com стоки.

 

Чл.2. Доставчикът публикува на www.radissfashion.com

 

описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;

 

продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи,
невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

 

информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

 

правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които
стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по "Закона за защита на потребителите";

 

периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;

 

минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;

 

всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави
своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

 

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.radissfashion.com стоки,
Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес: www.radissfashion.com
При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни,
както и да ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя
в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В
случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея,
Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на
Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него
информация в регистрационната форма.

 

Чл.4. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се
счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия
възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез href="http://www.radissfashion.com ">www.radissfashion.com

 

Чл.4.1. С акта на регистрацията си Потребителят дава съгласие да получава рекламния Бюлетин на онлайн магазин href="http://www.radissfashion.com ">www.radissfashion.com

 

В случай, че Потребителят не желае да получава рекламния Бюлетин, трябва изрично да информира Доставчика, като
изпрати молбата си на електронна поща radissfashion@mail.bg

 

Чл.5. Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки след като
въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон
"ВХОД". Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон
“Купувам”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката и начина на плащане и
потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “Към касата”, обозначен непосредствено под виртуалните
бутони за количеството на стоката и начина на плащането и. При извършена заявка електронният магазин
www.radissfashion.com уведомява Потребителя за извършената заявка на посочения при регистрацията email адрес.
Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на
доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на
заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда
действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител
на електронен магазин www.radissfashion.com и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от
потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока.

 

Чл.6. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и
не включват разходите за доставка.

 

Чл.7. Цената по Чл. 6 и разходите за доставката могат да бъдат платени само с наложен платеж като Потребителят се
задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока и куриерските услуги невключени в тази цена, свързани
с нейната доставка.

 

Чл.8. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от
Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен
магазин RADISS FASHION и Потребителя.

 

Чл.9. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което
приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото
лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на
стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен
достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави
заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в
който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за
доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

Чл.10. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след
получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в
срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

 

Чл.11. Доставчикът има право:

 

- да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на
услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил; - да
изпраща до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал; - да събира и
използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме,
фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга
информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване,
получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания,
попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона
за защита на личните данни.

WebShop System